clavant els pals de la nova plantació de pomeres

clavant els pals de la nova plantació de pomeres